INFINITY ACADEMY

The Ultimate School for Superheroes

Small discussion groups vrámci Curriuclum of Oral SURGERY 2024!

Toto je najinteraktívnejšia forma vzdelávania, ktorá zapája do učenia celého lekára! Študenti (zubní lekári) sú každý deň vzdelávacieho dňa rozdelení do malých skupín (max. 6 lekárov), ktorú vedie jeden z našich skúsených lektorov (MUDr. Dušan Poruban, CSc, MUDr. MDDr. Juraj Abelovský, MDDr. Barbora Hocková) a lekári aktívne pracujú na riešení predložených kazuistík. Neskôr sa skupiny a lektori vymenia. 


Táto forma výučby zaručí študentom, aby aktívne pracovali na riešených úlohách, nikto sa v skupinke "neskryje", každého názor bude zakomponovaný do riešenia. 
Popri praktickom hands-on na zvieracích čeľustiach a silikónových modeloch je toto najprínosnejšia forma vzdelávania.