Curriculum of ENDODONTICS

Hoci sa v dnešnej dobe implantologická terapia rozvíja a rozširuje nezastaviteľným tempom, vždy by mal byť cieľ zubného lekára zachovať v ústach pacientov vlastný zub. Využitie zväčšenia nám poskytuje možnosť ošetriť aj komplikované prípady. V rámci prakticky orientovaného 4-dňového kurzu si spoločne preberieme postupy v endodoncii od diagnostiky, cez správne trojrozmerné zaplnenie kanálika až po riešenie rôznych komplikácií, ktoré sprevádzajú endodontické ošetrenie zuba.

Curriculum vás prevedie:

- správnymi technikami ošetrenia koreňových kanálikov od jednoduchých prípadov po komplikovanú anatómiu

- výplachovým protokolom a trojrozmerným zaplnením kanálikov vedúcich k úspešnému hojeniu

- možnosťami dlhodobo stabilného postendodontického ošetrenia 

- riešením komplikácií ako sú náročná anatómia, kalcifikácie, reendodoncia, odstránenie kovových a sklovlákenných čapov, oddelené ištrumenty, perforácie

- bohatou fotodokumentáciou 

- praktickými radami uľahčujúcimi ošetrenie

TERMÍN: 11-12 október 2024 (dva dni)


 • Diagnostika a rozhodovanie sa medzi re/endodonciou a extrakciou s implantáciou. 
 • Anatómia zuba z praktického endodontického hľadiska.
 • Materiálno-technická výbava endodontistu.
 • Koferdam.
 • Ošetrenie hlbokého kazu.
 • Vitálne techniky, pulpotómia.
 • Trepanácia zubov.
 • Preparácia a spriechodnenie kanálika, Glidepath a bezpečná preparácia po apex. 
 • Chemická dezinfekcia koreňových kanálikov, prípravky, spôsoby ich aktivácie.
 • Obturačné techniky.
 • Postendodontické ošetrenie (od fotokompozitu po korunku).
 • Reendodontické ošetrenie, spriechodnenie "už zaplnených kanálikov".
 • Kalcium-silikátové cementy v re/endodoncii.
 • Odstránenie koreňových výplní.
 • Odstránenie liatych čapov, FRC čapov.
 • Ošetrenie komplikácií (kalcifikácia, zahnuté kanáliky, ledge, perforácie, oddelené inštrumenty).
 • Periapikálna reendodoncia.
 • CBCT v endodoncii.
 • ATB v endodoncii.
 • Vnútorné bielenie zubov - walking bleach.
Hands - on

• Trepanácia zuba, glidepath, preparácia kanálika. 

• Obturácia kanálikov.

• Postendodoncia - FRC čapy.

• Miešanie a aplikácia MTA.


Intenzívnym kurzom endodncie vás prevedie viceprezident Slovenskej endodontickej spoločnosti MDDr. Július Ročkár.


V KURZE BUDE ZAHRNUTÉ AJ VZÁJOMNÉ ZDIEĽANIE KOMPLIKÁCIÍ (našich aj vašich),  BEZ HANBY "TOTO SA MI NEPODARILO", PRETOŽE IBA TEN, KTO NIČ NEROBÍ NIČ NEPOKAZÍ. KOMPLIKÁCIE SÚ NAJVÄČŠÍM DAROM V UČENÍ A POSÚVANÍ SA VPRED.

Trvanie: 

2 dni piatok/sobota v čase od 9:00 hod - 17:00 hod

Termín

11.-12. október 2024

Cena: 

1400 EUR 


V kurze je zahrnuté: 

 • kredity zo SKZL
 • strava počas celého dňa - coffee break
 • obed formou bufetového stolu
 • nástrojové vybavenie - práca s vynikajúcimi nástrojmi nemeckej značky STOMA
 • prístrojové vybavenie
 • meteriál
 • skriptá
 • blok a pero
 • lekárska blúza
 • podpora lektora počas štúdia: e-mailová komunikácia, zdieľanie komplikácií, riešenie komplikovaných stavov

Fakturácia: 

Zálohová faktúra vám bude vystavená v hodnote 700 EUR po vašej registrácii. 

Doplatok  vám bude fakturovaný najneskôr 30 dní pred začatím kurzu. 

Počet účastníkov: 

Z dôvodu zabezpečenia individuálneho prístupu je maximálny počet účastníkov v skupine 15.

Lektor kurzu

Viceprezident Slovenskej endodontickej spoločnosti 

MDDr. Július Ročkár

10 rokov praxe s dentálnym operačným mikroskopom, endodontista, dentoalveolárny chirurg a implantológ v jednej osobe. 8 rokov skúseností s prednášaním a vedením praktických kurzov, podpredseda Slovenskej endodontickej spoločnosti.