INFINITY ACADEMY

The Ultimate School for Superheroes

INFINTIY Academy, s.r.o. poskytuje vzdelávanie v oblasti orálnej chirurgie a endodoncie a lekárskeho a osobného manažmentu. Zoznam kurzov, ktoré vám ponúkame si môžete pozrieť v našej sekcii KURZY. Tešíme sa na vás v INFINITY ACADEMY na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. 

KURZY

všetky detailné info o ponuke našich kurzov nájdete v sekcii KURZY.

Our team

Dušan Poruban

Lead Lecturer

Oral Surgery

Juraj Abelovský

Lecturer

Oral Surgery

 

 

Barbora Hocková

Lecturer

Oral Surgery

Július Ročkár

Lecturer

Endodontics

Zuzana Matušovýchová

Managing Director

Lecturer Školy návratu samého k sebe

Luboš Kvanta 

Lecturer Školy návratu samého k sebe

Kontakt

Pre prihlásenie na kurz 

využite našu záväznú objednávku, ozveme sa vám do 48 hodín od odoslania prihlášky. 

Platba

Po zaslaní záväznej objednávky vám vystavíme zálohovú platbu a niekoľko týždňov pred kurzom vám vystavíme doplatkovú faktúru. Po kurze vám zašleme vyúčtovaciu faktúru.

Zuzana Matušovýchová

Kúpeľný ostrov 13, 

921 01 Piešťany

Contact us

+421 917 547 269

infinityacademy.sk@gmail.com