Curriculum of ENDODONTICS

Hoci sa v dnešnej dobe implantologická terapia rozvíja a rozširuje nezastaviteľným tempom, vždy by mal byť cieľ zubného lekára zachovať v ústach pacientov vlastný zub. Využitie zväčšenia nám poskytuje možnosť ošetriť aj komplikované prípady. V rámci prakticky orientovaného 4-dňového kurzu si spoločne preberieme postupy v endodoncii od diagnostiky, cez správne trojrozmerné zaplnenie kanálika až po riešenie rôznych komplikácií, ktoré sprevádzajú endodontické ošetrenie zuba.

TERMNÍN: 10-11- máj 2024 (dva dni)

1. Deň

• Diagnostika a rozhodovanie sa medzi re/endodonciou a extrakciou s implantáciou. • Anatómia zuba z praktického endodontického hľadiska.
• Materiálno-technická výbava endodontistu.
• Koferdam.

• Ošetrenie hlbokého kazu.
• Vitálne techniky, pulpotómia.

2. Deň

• Trepanácia zubov.
• Preparácia a spriechodnenie kanálika, Glidepath a bezpečná preparácia po apex. • Chemická dezinfekcia koreňových kanálikov, prípravky, spôsoby ich aktivácie.
• Obturačné techniky.
• Postendodontické ošetrenie (od fotokompozitu po korunku).

 • rozdelenie kostných defektov
 • klinická a rádiologická anatómia
 • atraumatická extrakcia/explantácia
 • plánovanie implantácie/augmentácie
 • prehľad implantačných systémov
 • šicie techniky
 • jednoduchá implantácia
 • osseodenzifikácia
 • bone spreading
 • ridge split
 • biologické princípy kostnej augmentácie
 • prístrojové a nástrojové vybavenie
 • rozdelenie odberových miest
 • sinus lift
 • odber kostného bloku
 • príprava a fixácia kostného bloku
 • rôzne techniky autológnych kostných augemntácií podľa porof. Khouryho
 • manažment mäkkých tkanív
 • komplikácie a ich manažment

 • TERMÍN: 11-12 oktíber 2024 (dva dni)

  3. Deň

  • Reendodontické ošetrenie, spriechodnenie "už zaplnených kanálikov". • Kalcium-silikátové cementy v re/endodoncii.
  • Odstránenie koreňových výplní.
  • Odstránenie liatych čapov, FRC čapov.

  4. Deň

  • Ošetrenie komplikácií (kalcifikácia, zahnuté kanáliky, ledge, perforácie, oddelené inštrumenty). • Periapikálna reendodoncia.
  • CBCT v endodoncii.
  • ATB v endodoncii.

  • Vnútorné bielenie zubov - walking bleach.

  Hands - on

  • Trepanácia zuba, glidepath, preparácia kanálika. • Obturácia kanálikov.
  • Postendodoncia - FRC čapy.
  • Miešanie a aplikácia MTA.


  Intenzívnym kurzom endodncie vás prevedie videprezident Slovenskej endodontickej spoločnosti MDDr. Július Ročkár.


  V KURZE BUDE ZAHRNUTÉ AJ VZÁJOMNÉ ZDIEĽANIE KOMPLIKÁCIÍ (našich aj vašich),  BEZ HANBY "TOTO SA MI NEPODARILO", PRETOŽE IBA TEN, KTO NIČ NEROBÍ NIČ NEPOKAZÍ. KOMPLIKÁCIE SÚ NAJVÄČŠÍM DAROM V UČENÍ A POSÚVANÍ SA VPRED.

  Trvanie: 

  2 dni a 2 dni (spolu 4 dni), vždy piatok/sobota v čase od 9:00 hod - 17:00 hod

  Termíny

  10.-11. máj  2024

  11.-12. október 2024

  Cena: 

  3900 EUR bez DPH 


  V kurze je zahrnuté: 

  • kredity zo SKZL
  • strava počas celého dňa - coffee break
  • obed formou bufetového stolu
  • nástrojové vybavenie - práca s vynikajúcimi nástrojmi nemeckej značky STOMA
  • prístrojové vybavenie
  • meteriál
  • skriptá
  • blok a pero
  • lekárska blúza
  • podpora lektora počas štúdia

  Fakturácia: 

  Zálohová faktúra vám bude vystavená v hodnote 2000 EUR po vašej registrácii. 

  Doplatok 1900 EUR bez DPH vám bude fakturovaný najneskôr 30 dní pred začatím kurzu. 

  Počet účastníkov: 

  Z dôvodu zabezpečenia individuálneho prístupu je maximálny počet účastníkov v skupine 15.

  Lektor kurzu

  Viceprezident Slovenskej endodontickej spoločnosti 

  MDDr. Július Ročkár