STRETNUTIE RUŠ Slovensko/Morava

19. október 2024, Kúpeľný ostrov, Piešťany

RUŠ stretnutia sú podporné akcie pre absolventov aspoň prvého kurzu metódy RUŠ (R1 a vyššie), kde sa stretávame, pomáhame si v spracovávaní problémov a negatívnych presvedčení (blokov, negácií) vo dvojiciach, nastavujeme zámery a ciele a to všetko s asistenciou terapeutov a lektorov metódy RUŠ. Tešíme sa na vás v Piešťanoch vždy v 3-mesačných intervaloch. Pre účasť na ďaľšom stretnutí vyplňte prosím prihlášku. 


RUŠ stretnutie 22. júna 2024

Pozývame všetkých RUŠákov na stretnutie, kde budeme čistiť čo vás trápi, alebo s čím potrebujete pomôcť

Kedy:                    19. októbra 2024

Kde:                      Kúpeľný ostrov Piešťany, (Spoločenské centrum, INFINITY Academy)

Čas:                      Od 9:00 – 17:00

Program:            nastavenie zámerov, čistenie vo dvojiciach

Strava:                obed podľa výberu a coffee break

Cena:                  50,- EUR/osoba


Čo zahŕňa cena: obed, coffee break, asistenciu 4-och terapeutov metódy RUŠ,

papiere, pero, vreckovky, bezplatné parkovanie


Asistenti stretnutia:

Zuzana Matušovýchová – terapeut a asistent lektorov metódy RUŠ

Branislav Podhorský – terapeut metódy RUŠ

Barbora Kováčová – terapeutka metódy RUŠ

Ivana Kováčová – terapeutka metódy RUŠ

Stretnutie je určené pre všetkých minimálne po absolvovaní kurzu R1.

Tešíme sa na vás v Piešťanoch

Zuzka, Braňo, Barborka, Ivka